Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Knutsbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Knutsbo 1393 11,8% 32,2% 28,8% 27,2% 6,5% 50,8% 49,2% 0,6% 1,9%
Summa 1393 11,8% 32,2% 28,8% 27,2% 6,5% 50,8% 49,2% 0,6% 1,9%

http://www.val.se