Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Öraberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Öraberget 1289 18,5% 23,4% 21,5% 36,6% 8,4% 50,9% 49,1% 0,5% 0,6%
Summa 1289 18,5% 23,4% 21,5% 36,6% 8,4% 50,9% 49,1% 0,5% 0,6%

http://www.val.se