Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fredriksberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fredriksberg 715 16,6% 19,4% 28,8% 35,1% 7,6% 53,8% 46,2% 1,3% 0,7%
Summa 715 16,6% 19,4% 28,8% 35,1% 7,6% 53,8% 46,2% 1,3% 0,7%

http://www.val.se