Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ockelbo Byar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ockelbo Byar 1637 10,5% 24,6% 31,8% 33,1% 5,4% 53,3% 46,7% 0,9% 1,0%
Summa 1637 10,5% 24,6% 31,8% 33,1% 5,4% 53,3% 46,7% 0,9% 1,0%

http://www.val.se