Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ockelbo Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ockelbo Norra 1244 19,5% 31,4% 24,3% 24,8% 8,4% 51,0% 49,0% 0,3% 0,9%
Summa 1244 19,5% 31,4% 24,3% 24,8% 8,4% 51,0% 49,0% 0,3% 0,9%

http://www.val.se