Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hofors Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hofors Södra 2013 15,0% 28,4% 27,1% 29,6% 6,7% 53,4% 46,6% 0,5% 0,7%
Summa 2013 15,0% 28,4% 27,1% 29,6% 6,7% 53,4% 46,6% 0,5% 0,7%

http://www.val.se