Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hofors Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hofors Centrum 1657 21,5% 20,0% 26,1% 32,3% 9,7% 49,4% 50,6% 1,0% 0,6%
Summa 1657 21,5% 20,0% 26,1% 32,3% 9,7% 49,4% 50,6% 1,0% 0,6%

http://www.val.se