Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Torsåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Torsåker 1868 14,3% 26,3% 29,1% 30,3% 6,5% 51,2% 48,8% 0,3% 0,6%
Summa 1868 14,3% 26,3% 29,1% 30,3% 6,5% 51,2% 48,8% 0,3% 0,6%

http://www.val.se