Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ovanåker N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ovanåker N 1907 15,0% 31,7% 28,5% 24,9% 6,6% 53,0% 47,0% 0,2% 0,7%
Summa 1907 15,0% 31,7% 28,5% 24,9% 6,6% 53,0% 47,0% 0,2% 0,7%

http://www.val.se