Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Edsbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Edsbyn 1776 15,8% 24,4% 24,7% 35,0% 6,6% 48,9% 51,1% 0,2% 0,5%
Summa 1776 15,8% 24,4% 24,7% 35,0% 6,6% 48,9% 51,1% 0,2% 0,5%

http://www.val.se