Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ovanåker V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ovanåker V 1881 13,5% 23,8% 24,1% 38,6% 5,7% 50,1% 49,9% 0,5% 0,5%
Summa 1881 13,5% 23,8% 24,1% 38,6% 5,7% 50,1% 49,9% 0,5% 0,5%

http://www.val.se