Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gnarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gnarp 1735 16,9% 26,6% 25,5% 31,0% 6,9% 51,1% 48,9% 0,1% 0,6%
Summa 1735 16,9% 26,6% 25,5% 31,0% 6,9% 51,1% 48,9% 0,1% 0,6%

http://www.val.se