Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bergsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsjö 1759 14,5% 27,1% 24,4% 34,0% 7,0% 49,5% 50,5% 0,2% 0,9%
Summa 1759 14,5% 27,1% 24,4% 34,0% 7,0% 49,5% 50,5% 0,2% 0,9%

http://www.val.se