Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hassela-Älgered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hassela-Älgered 1032 16,4% 23,8% 29,4% 30,4% 7,8% 53,8% 46,2% 0,2% 0,9%
Summa 1032 16,4% 23,8% 29,4% 30,4% 7,8% 53,8% 46,2% 0,2% 0,9%

http://www.val.se