Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljusdal CV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ljusdal CV 1588 16,1% 30,2% 27,0% 26,6% 7,0% 49,5% 50,5% 0,4% 1,2%
Summa 1588 16,1% 30,2% 27,0% 26,6% 7,0% 49,5% 50,5% 0,4% 1,2%

http://www.val.se