Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tallåsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tallåsen 1195 18,5% 31,6% 26,9% 23,0% 8,1% 52,8% 47,2% 0,2% 0,6%
Summa 1195 18,5% 31,6% 26,9% 23,0% 8,1% 52,8% 47,2% 0,2% 0,6%

http://www.val.se