Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljusdal CÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ljusdal CÖ 975 14,3% 30,9% 23,7% 31,2% 7,2% 48,0% 52,0% 0,4% 1,5%
Summa 975 14,3% 30,9% 23,7% 31,2% 7,2% 48,0% 52,0% 0,4% 1,5%

http://www.val.se