Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljusdal CN

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ljusdal CN 1380 17,8% 24,9% 23,5% 33,8% 8,3% 46,4% 53,6% 0,1% 0,6%
Summa 1380 17,8% 24,9% 23,5% 33,8% 8,3% 46,4% 53,6% 0,1% 0,6%

http://www.val.se