Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljusdal C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ljusdal C 1096 17,2% 21,9% 18,4% 42,4% 7,6% 44,3% 55,7% 0,1% 0,8%
Summa 1096 17,2% 21,9% 18,4% 42,4% 7,6% 44,3% 55,7% 0,1% 0,8%

http://www.val.se