Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Los-Hamra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Los-Hamra 595 8,2% 19,3% 27,4% 45,0% 3,9% 53,1% 46,9% 0,5% 0,8%
Summa 595 8,2% 19,3% 27,4% 45,0% 3,9% 53,1% 46,9% 0,5% 0,8%

http://www.val.se