Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Färila

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Färila 1714 14,1% 25,1% 24,9% 35,9% 6,7% 50,5% 49,5% 0,4% 0,6%
Summa 1714 14,1% 25,1% 24,9% 35,9% 6,7% 50,5% 49,5% 0,4% 0,6%

http://www.val.se