Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Korskrogen-Kårböle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Korskrogen-Kårböle 971 13,1% 23,8% 30,0% 33,2% 5,8% 52,2% 47,8% 0,6% 0,5%
Summa 971 13,1% 23,8% 30,0% 33,2% 5,8% 52,2% 47,8% 0,6% 0,5%

http://www.val.se