Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ramsjö-Hennan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ramsjö-Hennan 535 12,3% 19,4% 29,3% 38,9% 7,7% 54,8% 45,2%   1,7%
Summa 535 12,3% 19,4% 29,3% 38,9% 7,7% 54,8% 45,2% 1,7%

http://www.val.se