Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Järvsö Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Järvsö Ö 811 14,3% 29,3% 26,9% 29,5% 5,9% 52,8% 47,2% 0,5% 1,5%
Summa 811 14,3% 29,3% 26,9% 29,5% 5,9% 52,8% 47,2% 0,5% 1,5%

http://www.val.se