Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Järvsö V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Järvsö V 1548 14,1% 24,9% 26,7% 34,2% 6,0% 49,2% 50,8% 0,3% 1,4%
Summa 1548 14,1% 24,9% 26,7% 34,2% 6,0% 49,2% 50,8% 0,3% 1,4%

http://www.val.se