Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Järvsö N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Järvsö N 1075 17,2% 24,2% 26,4% 32,2% 6,2% 51,4% 48,6%   1,5%
Summa 1075 17,2% 24,2% 26,4% 32,2% 6,2% 51,4% 48,6% 1,5%

http://www.val.se