Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Väster N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Väster N 1690 24,3% 21,1% 21,7% 33,0% 8,0% 46,3% 53,7% 0,1% 1,5%
Summa 1690 24,3% 21,1% 21,7% 33,0% 8,0% 46,3% 53,7% 0,1% 1,5%

http://www.val.se