Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Villastaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Villastaden 1418 22,0% 28,5% 24,5% 25,0% 11,9% 47,9% 52,1% 0,7% 7,1%
Summa 1418 22,0% 28,5% 24,5% 25,0% 11,9% 47,9% 52,1% 0,7% 7,1%

http://www.val.se