Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Öster-Alderholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Öster-Alderholmen 1629 21,9% 33,1% 24,5% 20,4% 8,5% 50,6% 49,4% 0,6% 1,8%
Summa 1629 21,9% 33,1% 24,5% 20,4% 8,5% 50,6% 49,4% 0,6% 1,8%

http://www.val.se