Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Söder V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Söder V 1702 22,7% 24,3% 21,6% 31,3% 7,6% 45,8% 54,2% 0,2% 1,8%
Summa 1702 22,7% 24,3% 21,6% 31,3% 7,6% 45,8% 54,2% 0,2% 1,8%

http://www.val.se