Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stigslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stigslund 1784 17,9% 28,2% 20,9% 33,0% 7,6% 46,4% 53,6% 0,3% 1,0%
Summa 1784 17,9% 28,2% 20,9% 33,0% 7,6% 46,4% 53,6% 0,3% 1,0%

http://www.val.se