Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrlandet-Utvalnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrlandet-Utvalnäs 1317 9,9% 34,2% 30,4% 25,5% 5,5% 51,9% 48,1% 0,2% 0,7%
Summa 1317 9,9% 34,2% 30,4% 25,5% 5,5% 51,9% 48,1% 0,2% 0,7%

http://www.val.se