Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrtull

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtull 1441 30,6% 24,9% 25,0% 19,5% 10,8% 48,1% 51,9% 0,2% 2,4%
Summa 1441 30,6% 24,9% 25,0% 19,5% 10,8% 48,1% 51,9% 0,2% 2,4%

http://www.val.se