Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Söder Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Söder Ö 1803 25,7% 26,0% 19,9% 28,5% 7,0% 47,8% 52,2% 0,3% 2,9%
Summa 1803 25,7% 26,0% 19,9% 28,5% 7,0% 47,8% 52,2% 0,3% 2,9%

http://www.val.se