Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brynäs C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brynäs C 1783 21,8% 23,6% 22,4% 32,1% 6,1% 47,8% 52,2% 0,3% 1,4%
Summa 1783 21,8% 23,6% 22,4% 32,1% 6,1% 47,8% 52,2% 0,3% 1,4%

http://www.val.se