Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brynäs Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brynäs Ö 1747 31,0% 30,6% 20,0% 18,4% 11,3% 51,3% 48,7% 0,4% 2,0%
Summa 1747 31,0% 30,6% 20,0% 18,4% 11,3% 51,3% 48,7% 0,4% 2,0%

http://www.val.se