Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brynäs S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brynäs S 1706 34,2% 29,4% 19,3% 17,1% 10,2% 51,3% 48,7% 0,4% 2,2%
Summa 1706 34,2% 29,4% 19,3% 17,1% 10,2% 51,3% 48,7% 0,4% 2,2%

http://www.val.se