Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hemsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hemsta 1455 22,1% 25,8% 24,6% 27,5% 7,6% 47,6% 52,4% 0,3% 1,3%
Summa 1455 22,1% 25,8% 24,6% 27,5% 7,6% 47,6% 52,4% 0,3% 1,3%

http://www.val.se