Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Furuvik-Ytterharnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Furuvik-Ytterharnäs 923 12,1% 37,3% 26,7% 23,9% 6,5% 51,4% 48,6% 0,3% 0,5%
Summa 923 12,1% 37,3% 26,7% 23,9% 6,5% 51,4% 48,6% 0,3% 0,5%

http://www.val.se