Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hemlingby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hemlingby 1329 15,5% 35,8% 27,4% 21,3% 8,0% 52,4% 47,6% 0,2% 1,2%
Summa 1329 15,5% 35,8% 27,4% 21,3% 8,0% 52,4% 47,6% 0,2% 1,2%

http://www.val.se