Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hedesunda N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hedesunda N 1052 16,6% 27,4% 25,7% 30,3% 7,7% 51,7% 48,3% 0,1% 1,0%
Summa 1052 16,6% 27,4% 25,7% 30,3% 7,7% 51,7% 48,3% 0,1% 1,0%

http://www.val.se