Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hedesunda S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hedesunda S 1116 14,3% 26,5% 29,7% 29,4% 7,5% 54,1% 45,9% 0,2% 0,4%
Summa 1116 14,3% 26,5% 29,7% 29,4% 7,5% 54,1% 45,9% 0,2% 0,4%

http://www.val.se