Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hille

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hille 1694 13,4% 40,8% 20,2% 25,6% 7,6% 49,2% 50,8% 0,1% 0,9%
Summa 1694 13,4% 40,8% 20,2% 25,6% 7,6% 49,2% 50,8% 0,1% 0,9%

http://www.val.se