Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Valbo Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Valbo Ö 1779 14,2% 37,7% 24,5% 23,7% 7,6% 50,5% 49,5% 0,2% 0,7%
Summa 1779 14,2% 37,7% 24,5% 23,7% 7,6% 50,5% 49,5% 0,2% 0,7%

http://www.val.se