Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Valbo N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Valbo N 1722 20,3% 29,5% 17,0% 33,2% 8,5% 46,3% 53,7% 0,2% 1,0%
Summa 1722 20,3% 29,5% 17,0% 33,2% 8,5% 46,3% 53,7% 0,2% 1,0%

http://www.val.se