Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hagaström S-Sälgsjön-Hästbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hagaström S-Sälgsjön-Hästbo 1247 13,6% 38,3% 25,8% 22,3% 7,4% 49,9% 50,1% 0,4% 0,7%
Summa 1247 13,6% 38,3% 25,8% 22,3% 7,4% 49,9% 50,1% 0,4% 0,7%

http://www.val.se