Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Valbo V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Valbo V 1602 13,4% 38,0% 27,7% 21,0% 7,0% 51,4% 48,6% 0,1% 0,9%
Summa 1602 13,4% 38,0% 27,7% 21,0% 7,0% 51,4% 48,6% 0,1% 0,9%

http://www.val.se