Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Olsbacka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Olsbacka 1207 16,7% 33,8% 27,9% 21,6% 6,5% 48,9% 51,1% 0,1% 1,5%
Summa 1207 16,7% 33,8% 27,9% 21,6% 6,5% 48,9% 51,1% 0,1% 1,5%

http://www.val.se