Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sörby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sörby 1562 20,2% 32,5% 22,9% 24,5% 8,3% 47,0% 53,0% 0,3% 1,4%
Summa 1562 20,2% 32,5% 22,9% 24,5% 8,3% 47,0% 53,0% 0,3% 1,4%

http://www.val.se