Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Andersberg C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Andersberg C 1057 27,8% 32,0% 18,0% 22,2% 9,4% 49,0% 51,0% 0,1% 3,0%
Summa 1057 27,8% 32,0% 18,0% 22,2% 9,4% 49,0% 51,0% 0,1% 3,0%

http://www.val.se